06.05.2015

Przyłączanie posesji do sieci kanalizacyjnej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" zakończono roboty na ostatnim spośród 7 kontraktów przewidzianych w podstawowym zakresie przedmiotowego projektu.

W rejonie zakończonego zadania znajdują się następujące ulice:
ul. Dworcowa,
ul. Janty,
ul. Kopernika,
ul. Kościuszki,
ul. Miarki,
ul. Mickiewicza,
ul. Damrota,
ul. Niepodległości,
ul. Ogrodowa,
ul. Pocztowa,
ul. Poniatowskiego,
ul. Prusa,
ul. Sienkiewicza,
ul. Słoniny,
ul. Spółdzielcza,
ul. Żwirki i Wigury.

Zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do rozpoczęcia procedury przyłączania posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50